KHÔNG ĐỀ HỘI AN

Không tự đo được tuổi của mình

Ngói sấp ngửa âm dương đời chật

May còn có mảnh rêu trong vắt

Đếm thời gian bằng chút thản nhiên xanh

babinhphuong

Cảm ơn bác Phúc rất nhiều. Kon Tum có gì mới không? Nghe đồn ông định lập bang hội thơ thẩn chi đó phải khoog?

Từ Dạ Linh

Gửi Phan Chín!

Phúc được biết cháu Nấm vừa đi điều trị tại Huế về. Chín cho Phúc gửi lời thăm hỏi cháu chúc cháu mau hồi phục!